Produktiv Prokrastinering

Sammen med min gode venn, og partner in design-crime, Hallvar Hauge Johnsen, holdt vi, ikke så altfor nylig, et foredrag om hvordan man kan oppnå bedre resultater ved å utsette arbeidsoppgavene sine. Endelig har vi bestemt vårs for å dele det med verden.
image
 
Vi er her for å snakke om produktiv prokrastinering, og vår blogg My Cup of Type som er et resultat av nettopp det. Kort sagt så er My Cup of Type typografi, kaffe og design i en skjønn forening. Første gangen vi blanda de ingrediensene sammen så fikk vi altså detta:

image

Tanken bak konseptet er at de fleste har et forhold til kaffe, mens Hallvar og jeg har nylig gått inn i et ganske så intimt forhold med typografi.

Jeg skal være ærlig å si at det var ganske tilfeldig at kaffekopper blei vårt lerrett, men i ettertid har det vist seg å være et medium med mange muligheter og spennende utfordringer, samtidig som det er lett tilgjengelig for alle. Akkurat det har vært viktig for vårs fordi vi ønsker å inkludere så mange som mulig i konseptet. 

Mye av grunnen til at vi starta opp My Cup of Type var på grunn av en av lærerne på Universitetet vi gikk på i Melbourne. image

Han anbefalte vårs å senke terskelen for å publisere egne arbeid. Og det var faktisk i en av timene hans at den første koppen ble publisert og bloggen blei oppretta! Nå skal det sies at skolen ikke nødvendigvis lar vårs prioritere koppetegning foran innleveringer, men…

image

Prokrastinering er altså en utsettelse av det du egentlig skal gjøre. Ordet stammer av det latinske procrastinus; hvorav pro betyr “framover” og crastinus betyr “imorra”.

image

Det kan for eksempel være den voldsomme trangen til å vaske huset når du har en innlevering, eller det plutselige behovet for å kategorisere undertøyskuffen etter farge og bruk. 

image

Men hvorfor er det så tungt å sette igang? Hva er grunnen til at vi prokrastinerer? Vår erfaring er at vi kun prokrastinerer når vi har andre, mer viktige arbeidsoppgaver å gjøre. Derfor kommer kanskje disse startvanskene av at oppgava virker for stor og nesten uoverkommelig. 

image

En løsning på det kan være å dele opp arbeidsoppgavene i mindre truende gjøremål ved å sette seg både mål og delmål. 

Men mange av vårs har fremdeles lett for å la tankene vandre over på andre ting, så vi vil heller snakke mer om den positive, og produktive prokrastineringa. Er det noe som kan planlegges? Er det overhodet mulig? 

image

Svakheten ved prokrastinering er at den legger press på tidsskjema som vi forholder vårs til. Si du tar deg en pause hver halvtime så vil det føre til tydelige fartsdumper i arbeidsflyten. Men vi har finni ut at prokrastinering også kan fungere som en måte å utforske sin egen idebank på. For å kunne gjøre dette konstruktivt krever det god planlegging og litt slingringsmonn. Det kan da åpne en helt ny verden av ideer og inspirerende muligheter. 

image

Det som er viktig er å tillate seg å leike. Sjøl om du ser deadlinemonsteret rett i øya kan det ofte være nødvendig å innrømme; “nå jobber jeg ikke effektivt, jeg tar meg pause og jobber med noe annet og så kommer jeg sterkere tilbake etterpå”. Ved å senke skuldrene, og gjøre noe kun for moro skyld kan det føre til at du får den avstanden du trenger for å se ting klarere. 

image

Så lenge du bruker tida på noe du syns er relevant, lærerikt, eller utfordrende, trenger ikke nødvendigvis et sidespor å være en total avsporing. Sidesporet kan nemlig i mange tilfeller føre deg på riktig spor. 

image

For å bruke My Cup of Type som et eksempel: Dette prosjektet starta som prokrastinering fra hovedsakelig skoleoppgaver, så blei det et sideprosjekt, og så blei det et prosjekt med egne bein å stå på. Nå har vi faktisk gått full circle, hvor det hender vi utsetter koppetegninger for andre kreative utskeielser. Det vi har erfart er at en må legge sjela i arbeidet sitt! Og i sideprosjektet og i sidesideprosjektet. For er alt produksjon og produksjon er positivt. Så tillatt deg sjøl å prokrastinere, fordi:

image

“With this sort of appropriate task structure the procrastinator becomes a useful citizen, an effective human being.”

Men! Hva med hovedprosjektet? Blir det noensinne gjort? Det vi har prøvd å formidle til dere her idag, er at prokrastinering faktisk kan bidra til, og gi deg den inspirasjonen du trenger for å fullføre hovedprosjektet, så sant den er nyttig. For det er stor forskjell mellom nyttig og unyttig prokrastinering. 

image

For eksempel kan meningsløse kruseduller inspirere til nye ideer, seriemaraton med alle sesongene av Dexter derimot, mindre produktivt. (Der snakker jeg av erfaring). Opprydding på pulten kan være godt for en sliten hjerne, men å systematisk brette alle boxerne dine har sjelden gagnet noen.

For å konkludere; Så er prokrastinering essensielt negativt, men vi ønsker å stå som eksempler på at det kan faktisk snus til noe positivt.

image

Sjøl om du utsetter en oppgave betyr ikke det nødvendigvis at du har stoppa opp. Kanskje det bare er bevegelse i en annen retning, Og så lenge du beveger deg kommer du til å lære nye ting, eller oppdage andre vinklinger, og denne kunnskapen kan du benytte deg av. Enten nå eller seinere. 

image

My Cup of Type, er et direkte resultat av produktiv prokrastinering. Og vi oppfordrer hvem som helst til å delta. Folk som er “mindre” flinke til å tegne publiseres på nøyaktig lik linje som de mer erfarne koppetegnerne. Målet vårt er å spre det glade budskap om typografi, kaffe og design, og få med så mange som mulig på veien. 

image

Til dere som lurer, så blei vi ferdig med innleveringa vi utsatte da My Cup of Type blei født. Den inspirasjonen og arbeidslysta vi fikk av å tegne på kopper gav vårs driven til å fullføre innleveringa, og karakteren blei over middels bra foråsirresånn.

Ikke bare fullførte vi innleveringa, men nå, fem måneder etter vi starta, har vi lagd og publisert over 200 kopper, meldt vårs på utallige sosiale medier, og vi holder på å starte opp en nettbutikk.

image

Alt sammen starta med én enkel idé som har utvikla seg til å bli et inspirerende og interaktivt konsept, som engasjerer flere og flere mennesker over hele verden. Og det er nettopp dét som har fått vårs hit i dag.