"If you wanna be a writer and you’re not writing, you should probably ask yourself why you aren’t."

Hver gang noen spør meg hva jeg gjør pleier som regel å svare med at jeg jobber innenfor film, foto, og grafisk design. Men på sikt er det ikke nødvendigvis bare det jeg har lyst til å jobbe med. Jeg har lyst til å drive med bokstavforming, eller “lettering”, på godt norsk, men det er ikke noe jeg har noe særlig erfaring innenfor. Samme med skriving. Når jeg ser for meg framtida mi innebærer det mye skriving, men jeg skriver ikke så mye til vanlig.

Er tanker som detta grunnlaget til at folk begynner med prosjekter hvor de f. eks tar et bilde hver dag, lager et design hver dag, tegner en bokstav hver dag, eller andre former for 365-prosjekter? Ved å kaste seg ut i å gjøre noe de ikke kan? I så fall, hva skulle mitt prosjekt være? Gjøre ting jeg har lyst til å drive med i framtida? Ja, faen! Hvorfor ikke?