What is this thing?

After being an avid listener of podcasts for quite some time it felt like the right time to jump in, and give it a try. However! This entire thing is in Norwegian, being my native language and all, it just made sense, so I’ll be switching languages right abooout.. nå.


Folk om fortida er en podcast hvor eldre folk forteller historier om stort og smått fra livene sine. Det starta med tanken om at før i tida så man mot de eldre i samfunnet for å lære mer om livet, men nå ser vi kun mot internett. Og der tror jeg det er noe som går tapt. Alt det medmenneskelige midt i mellom. Det utforsker jeg i episodene under.